پروسسور (پردازشگر)

bit Nove

اودیسون

پروسسور (پردازشگر) 
bit Nove
اودیسون

پروسسور (پردازشگر)

bit Nove

اودیسون

پروسسور حرفه ای از برند اودیسون
با 9 خروجی
با ورودی AUX .اپتیکال. RCA.ورودی بلندکو
ساخت ایتالیا
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان