باکس کنوود KSC-PSW8 kenwood

باکس کنوود KSC-PSW8 kenwood

باکس کنوود KSC-PSW8 kenwood

باکس زیر صندلی از برند کننود
سایز ساب 20 سانت
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان