پروسسور هرتز H8 DSP (پردازشگر)
تعداد بازدید: ۵۸۸
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کامپوننت هرتز
MLK 165
 Hertz
تعداد بازدید: ۴۵۰
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کامپوننت هرتز
MPK1650P.3
 Hertz
تعداد بازدید: ۳۲۳
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کامپوننت هرتز
ESK165.5
 Hertz
تعداد بازدید: ۳۸۸
۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۱۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »