» محصولات » لوازم جانبی » سیم بلندگو

speaker cable (سیمهای بلندگو)

SYB 210 کانکشن Connection
Connection
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Nakamichi NW-SC16
nakamichi
سیم مخصوص بلندگو 16 گیج
12 متر
ساخت چین
کیفیت متوسط
۱۲۰,۰۰۰ تومان
Nakamichi NW-SC12
nakamichi
سیم بلندگو 12 گیج
12 متر
ساخت چین
کیفیت متوسط
۱۸۰,۰۰۰ تومان
B 918.2 کانکشن Connection
Connection
18 AWG (0,81 mm2), White & White-Black, Grey & Grey-Black, Purple
& Purple-Black, Green & Green-Black, Blue, d 2 mm, D 12 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
B 416.2 کانکشن Connection
Connection
16 AWG (1,23 mm2), Transparent, Transparent-Blue, Transparent-Red, Transparent-Black, d 1.8 mm, A 3.5 mm, B 14,8 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
B 218.2 کانکشن Connection
Connection
18 AWG (0,81 mm2), Transparent & Transparent-Blue, d 1 mm,
A 3 mm, B 6 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
B 216.2 کانکشن Connection
Connection
16 AWG (1,23 mm2), Transparent & Transparent-Blue, d 1.8 mm,
A 3.5 mm, B 7.2 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
FT 216.2 کانکشن Connection
Connection
16 AWG (1,24 mm2), Transparent, d 1.6 mm, A 3.5 mm, B 7.2 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
FT 214.2 کانکشن Connection
Connection
14 AWG (1,78 mm2), Transparent, d 1.8 mm, A 3.6 mm, B 7.4 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
FT 212.2 کانکشن Connection
Connection
12 AWG (2,67 mm2), Transparent, d 2.2 mm, A 4.5 mm, B 9 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
FT 210.2 کانکشن Connection
Connection
10 AWG (4,27 mm2), Trasparente, d 3.5 mm, A 5.0 mm, B 10 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
SL 216.2 کانکشن Connection
Connection
16 AWG (1,26 mm2), Silver, d 1.6 mm, A 3.3 mm, B 6.6 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
SL 214.2 کانکشن Connection
Connection
14 AWG (1,74 mm2), Silver, d 1.9 mm, A 3.9 mm, B 7.8 mm.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »