» محصولات » لوازم جانبی » تقسیم-ترمینال

CONNECTOR تقسیم-ترمینال

BDB 44 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۱۵۵
Distribution System, one for 1/0 AWG, one for 2 AW...
۹۰,۰۰۰ تومان
SRT 1/0 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۲۲۳
سر سیم خازن
۴۵,۰۰۰ تومان
FDB54 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۷۳
۱۲۵,۰۰۰ تومان
BFD 31 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۱۰۹
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سر فیش خازن
Other
تعداد بازدید: ۱۲۳
سرفیش یرای اتصالات منفی و مثبت
پیچ الن
۶۰,۰۰۰ تومان
SQRT4 ساندکوئست Soundquest
SOUNDQUEST
تعداد بازدید: ۷۸
سرسیم حلقوی
سایز سم گیر 4 گیج
از برند س...
۵۰,۰۰۰ تومان
SQRT0 ساندکوئست Soundquest
SOUNDQUEST
تعداد بازدید: ۱۰۶
سرسیم حلقوی
سایز سیم گیر 0گیج
از برند س...
۴۰,۰۰۰ تومان
SHD821 استینگر Stinger
STINGER
تعداد بازدید: ۱۰۷
تقسیم به همراه فیوز یک ورودی 0گیج به 4 خروجی 4 گیج...
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
SFD 41C کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۱۳۶
AFS COMBO SYSTEM. Fused distribution: 1/0 AWG inpu...
۴۹۵,۰۰۰ تومان
BDB 51 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۵۸
Distribution System, one for 1/0 AWG, one for 2 AW...
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
BFD 41 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۷۲
AFS Fused Distribution, 1/0 & two for 4 AWG input,...
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
BFD 21 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۷۴
AFS Fused Distribution, 1/0 & 4 AWG input, two for...
۱۷۵,۰۰۰ تومان
SLI 4 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۶۰
SLI 4 – Speaker Level Interface 4:1 Stepdown 4ch.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
SLI 2 کانکشن Connection
Connection
تعداد بازدید: ۵۰
SLI 2 – Speaker Level Interface 4:1 Stepdown 2ch.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سرفیش مخصوص خازن استینگر Stinger
STINGER
تعداد بازدید: ۲,۱۱۲
سرفیش مخصوص خازن
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید