برای اطلاع از قیمتها با شماره 88848033 تماس بگیرید

مطالب اموزشی ودانستنیهای بلندگو ،ساب ،کامپوننت و....

در مورد بلندگو ها بیشتر بخوانیم وبیشتر بدانیم

بلندگو

HCX165
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
HCX690
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX165.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX570.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX100.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX690.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX130.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ES380.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
EMV100.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX87.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ET 26
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MPX165.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MPX690.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ML280.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ML1650.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ML1800.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Powerbass 3XL
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
6975 V3
بلندگوی ورژن سوم پایونیر که به تازگی عرضه شده این بلندگو جانشین 6975 V2 شده است .
وات ار ام اس ; 80
وات پیک ; 550
امپدانس ; 4
حساسیت ; 92
بازه فرکانسی ; 28 Hz to 27 KHz
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
S 20C
تیوتر جدید کمپانی پایونیر
وات ار ام اس ; 50
وات پیک ; 270
حساسیت ; 4700
امپدانس ; 6
بازه فرکانسی ; 2 kHz to 32 KHz
اندازه ; 20mm
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
6975 V3
بلندگوی ورژن سوم پایونیر که به تازگی عرضه شده این بلندگو جانشین 6975 V2 شده است .
وات ار ام اس ; 80
وات پیک ; 550
امپدانس ; 4
حساسیت ; 92
بازه فرکانسی ; 28 Hz to 27 KHz
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MLCX2 TW
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ML1800
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ML 1650
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ML 700
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
SV 200L
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX 570
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX 87
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX 100
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX 130
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX 165
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX 170
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DT 24
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ST 25
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ST 35
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ST 44
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
SV 200
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-A6975S
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-A6985S
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX 100
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX 690
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
HL 70
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
EMV 100
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
HCX 130
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX 570
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX 165
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ECX 130
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
HT 25
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
HT 28
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MAC AUDIO PROTECTOR 69.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AVX 5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AV 6.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AV 3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
APX 570
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
APX 4
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AP 8
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AP 4
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AP 5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-A6995S
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-A6965S
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-6965V2
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
APX5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AP1
AP1
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AV1
AV1
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ET 26
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-CX7
بلندگوی مخصوص سنتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DCX 710
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-R6950S
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-R1350S
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-A1685S
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
APX 690
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
APX 6.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AP6.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
AVX 6.5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-6900PRO
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-B400PRO
سوپر تیوتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
HCX-690
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
HCX-165
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-B350PRO
سوپر تیوتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-M650PRO
سوپر تیوتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CP-FR6930
بلندگوی 3WAY محصول سال 2012 با کیفیت خوب
DCX-690.3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
RE-FR6930
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CS-FR6930
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-G1645R
16 cm 2-way speaker
ارزشکالا10/5
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-F1634R
16 cm 2-way speaker
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-6975V2
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-1675V2
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-D6902R
6'' x 9'' 2-way speaker
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-D1702R
17 cm 2-way speakerارزش کالا10/7
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-D1602R
16 cm 2-way speaker
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-D1002R
10 cm 2-way speaker
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
TS-S20
20 mm Component Hard-Dome Tweeter
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

آیکن های فوتر 1آیکن های فوتر 2آیکن های فوتر 3آیکن های فوتر 4آیکن های فوتر 5

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سیستم های صوتی و تصویری خودرو می باشد.