برای اطلاع از قیمتها با شماره 88848033 تماس بگیرید

کامپوننت

HSK163
HSK165
HSK165XL
HSK130
ESK165.5L
ESKF165.5
ESK130.5
ESK163.5L
MLCX3TM
MLCX3TW
MLK700.3
MLK1650.3
MPK130.3
MPK163.3
MPK165.3
MLK165.3
ET 26 & EMV 100
AP1 & AP4
DSK 165
DSK 130
DSK 170
APK 130
MLK 165
کامپوننت سری MILE محصول 2015
توضیحات در شرح محصول
ارزش کالا10/7
MLK 1650
کامپوننت سری MILE محصول 2015
ارزش کالا10/8
ML 1800
وفور سری MILE محصول 2015
ارزش کالا10/8
EMW 100
وفور سایز 4 هرتز
از سری انرژی
کیفیت خوب
SVL 165
SVL 250
AV K6
AV K5
APK 163
APK 165
RS65.2
QS-62.5
CP-CM650
TS-C132PRS
-کامپوننت13 سری PRS
-حداکثر توان 200 وات
-بدنه دایکاست
TS-S062PRS
میدرنج سری PRS
-حداکثر توان 200 وات
-بدنه دایکاست
TS-C172PRS
-کامپوننت17 سری PRS
-حداکثر توان 200 وات
-بدنه دایکاست
TS-D1720C
17 cm packaged component system
TS-D1320C
13 cm packaged component system

آیکن های فوتر 1آیکن های فوتر 2آیکن های فوتر 3آیکن های فوتر 4آیکن های فوتر 5

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سیستم های صوتی و تصویری خودرو می باشد.